Saturday, 14 January 2012

january 2012

17/1/12
- sharain seremban..ycnc..em 018678755 my
11/1/12
- liza sunway..ycnc....em 165792377 my
- faizah telekom..yhd...em 159403489 my


5/1/12
- honey gee putrajaya..rak..byhand

1/1/12
- laily shah alam..blu-tack...byhand