Tuesday, 6 November 2012

November 12

6/11/12
- munirah md yusof
 kajang..EM 330522091 my.

14/11/12
- mazura osman
bangsar..EM330521961 my.

16/11/12
- lilik..2pcs blutack..by hand

20/11/12
-  sharifah badariah..4 sets kain potong ..byhand.